donderdag , 21 maart 2019
Laatste nieuws

Vrijwilligerswerk met een chronische ziekte

boek_presentatie

Werken als vrijwilliger is een goede manier van participeren of zelfs een opstap naar betaald werk. Vrijwilligerswerk wordt vaak gezien als iets wat je voor mensen met een beperking doet, niet als iets dat zij doen. Maar juist als je vaak op hulp van anderen bent aangewezen, is het prettig om iets terug te kunnen doen voor anderen. Cuno van Merwijk heeft een boekje gemaakt met portretten van vrijwilligers met een beperking en hun werkgevers.

De presentatie van het boek is bij a.s.r. in Amersfoort die de locatie en ontvangst in het kader van hun MVO-beleid aanbiedt. Veel geportretteerden zijn persoonlijk aanwezig, de schrijver zelf niet vanwege een ongelukkige val van de trap onlangs waarbij hij zijn enkel brak. Onderzoeker Tineke Meulenkamp van het NIVEL laat nieuwe cijfers zien waaruit blijkt dat het aantal vrijwilligers met een beperking de laatste jaren flink toeneemt. Het is niet duidelijk waarom. Wellicht zijn het de nieuwe mogelijkheden die het internet biedt. Een goed voorbeeld daarvan is de chat-service het Luisterend Oog van Humanitas. Hoe dan ook deze groei is goed nieuws, maar het kan beter. Er is nog een enorm potentieel van mensen die willen werken als vrijwilliger, maar het niet doen.

Na een levendige discussie tussen de aanwezigen is een belangrijke conclusie dat vrijwilligersorganisaties meer uitnodigend zouden kunnen zijn naar mensen met een beperking. Hoe dat precies moet zonder te stigmatiseren, is nog niet duidelijk.

Dr. Cees Smit, bestuurslid van Stichting Week Chronisch Zieken overhandigt de eerste exemplaren van het boekje aan Eva Scholte van Humanitas, Marcel Mathijssen van de MO-groep en Christine Linzel van Nederlandse Organisatie van Vrijwilligerswerk. Zij hebben reeds voor inzage gekregen in het boekje en hun reacties zijn positief. De verhalen zijn inspirerend en laten zien wat allemaal kan. Zij beloven met kritische ogen te gaan kijken naar de toegankelijkheid van hun organisaties. De intentie wordt uitgesproken om volgend jaar in de Week Chronisch Zieken met elkaar te kijken wat dat opgeleverd heeft.

Scroll To Top