donderdag , 21 maart 2019
Laatste nieuws

Geen jaarlijkse paukenslag meer voor chronische ziekten

Stichting Week van de Chronisch Zieken staakt haar werkzaamheden. Het is helaas niet gelukt nog langer financiering te vinden voor de organisatie van de Week Chronisch Zieken. De jaarlijkse paukenslag om aandacht te vragen voor chronische ziekten zal niet meer gegeven worden.

Vele honderden vrijwilligers en professionals hebben zich tijdens de Week Chronisch Zieken de afgelopen jaren ingezet voor de participatie van mensen met een chronische aandoening. Beleidsagenda’s zijn gezet en verbindingen tussen patiënten, professionals en onderzoek versterkt door de Week. Geen overheid of politieke partij kan chronisch zieken nog negeren. Er is veel bereikt, maar nog steeds veel te doen. Jaarlijks neemt het aantal mensen met een chronische ziekte toe. Vooral jongeren verdienen onze steun om goed te kunnen participeren. Wij danken iedereen die zich heeft ingezet, en spreken de hoop uit dat zij zich blijven inzetten voor een solidaire samenleving die gelijke kansen biedt voor mensen met een beperking.

Scroll To Top