donderdag , 21 maart 2019
Laatste nieuws

Opbouw van een persbericht

Bedenk goed voor welke media het persbericht bestemd is. Sommige redacties -vooral die van huis-aan-huisbladen- zijn vaak blij met een kant-en-klaar artikel. Voor andere telt alleen de nieuwswaarde. Die moet dan ook duidelijk uit het persbericht naar voren komen. Gebruik actieve taal: d.w.z. gebruik zo weinig mogelijk “worden”, “kunnen” en “zullen”. Maak van het bericht geen reclameverhaal. Hou het kort, schrijf niet meer dan een A4. Verstuur het bericht zo mogelijk op naam van de journalist. Hieronder staan van boven naar beneden de vaste elementen in een persbericht.

 

AFZENDER
Zet de afzender van het persbericht bovenaan, met de naam van het bedrijf/organisatie, adres, telefoon, e-mail en site. Vaak staat dit al standaard op het briefpapier.

 

PERSBERICHT
De aanduiding ‘PERSBERICHT’ moet vet/opvallend bovenaan de inhoudelijke tekst staan.

 

KOPREGEL
De kopregel staat opvallend boven de tekst, bijv. in vet of kapitalen.

 

DATUM EN PLAATS VAN VERZENDING
De datum moet onmiddellijk te zien zijn, dus bijv. vlak onder de kopregel of onder de aanduiding Persbericht.

 

EERSTE ALINEA
De eerste alinea beantwoordt in ieder geval de klassieke vragen: wie, wat, waar, wanneer. Al het nieuws moet in deze ene alinea staan. Sommigen vinden dat ook het ‘waarom’ in deze alinea aan bod moet komen. Dat is alleen zo wanneer dat in een heel kort regeltje of zinsdeel samen te vatten is. Over het algemeen kunt u het ‘waarom’ beter bewaren voor de vervolgtekst.

 

TUSSENKOPJES
Tussenkopjes structureren de tekst en maken de redacteur vaak in één oogopslag duidelijk hoe interessant het persbericht is. Zorg dus voor kernachtige, boeiende tussenkopjes die de alinea-inhoud goed samenvatten.

 

VERVOLGTEKST
Hierin vertelt u de rest van uw verhaal. In het eerste deel van de vervolgtekst beschrijft u het ‘waarom’ of ‘hoe’. In de rest van de tekst werkt u van algemeen naar gedetailleerd en van belangrijk naar minder belangrijk. Een citaat van een ervaringsdeskundige of een (plaatselijke) prominent over uw activiteit kan de tekst levendig en aantrekkelijk maken. Zorg voor hapklare brokken: korte alinea’s rond één afgebakend deelonderwerp. De volgorde ‘van belangrijk naar minder belangrijk’ is cruciaal: een redacteur kan dan – zonder het verhaal aan te tasten- snel de tekst ‘op maat’ maken door van achter naar voren alinea’s te schrappen.

 

CONCEPT ALINEA VOOR VERVOLGTEKST
U kunt de volgende tekst –eventueel aangepast- opnemen in uw bericht: “De activiteit maakt deel uit van het programma van de Week Chronisch Zieken 2012. Van 9-16 november zijn in het hele land activiteiten rond werken met een beperking met als motto: Samen Werken. Meer informatie over het weekprogramma: http://www.chronischziek.nl/?page_id=2

 

SLOT
Plaats aan het einde van de tekst een dubbele stippellijn op (====) of een andere markering op zodat duidelijk is waar het inhoudelijk deel van het bericht eindigt. Daaronder is ruimte voor opmerkingen ‘Voor de redactie’. Hierin zet u niet voor publicatie bedoelde informatie, zoals:

  • naam, functie, e-mailadres van contactpersonen en telefoonnummers waar zij ook echt bereikbaar zijn (dus ook privé-nummers);
  • de webpagina waar de bij het persbericht horende digitale foto’s staan.
    Bijv.: ‘Bijbehorend rechtenvrij beeldmateriaal vindt u op www….
    Det logo’s van de Week Chronisch Zieken vindt u hier.
     

———-

Deze informatie downloaden als pdf? Klik hier.

Scroll To Top