donderdag , 21 maart 2019
Laatste nieuws

1. Meer bewegen dankzij activiteitenmonitor CVA

Bewegen is voor iedereen belangrijk, maar zeker voor patiënten na een CVA. In de praktijk is het echter moeilijk patiënten te motiveren om te (blijven) bewegen. Activiteitenmonitors kunnen hierbij helpen zonder dat dit een grote investering vraagt in geld of tijd. Activiteitenmonitors zijn kleine apparaatjes die op het lichaam worden gedragen. Zij onderscheiden verschillende activiteiten zoals zitten, staan en lopen. De gebruikers dragen de monitor in de broekzak of ter hoogte van de broekzak. De monitoring geeft de revalidant inzicht in zijn of haar beweeggedrag wat (ook op de lange termijn) een toename van dagelijkse lichamelijke activiteit bewerkstelligt. De beweeginformatie helpt ook de therapeut, wijkverpleegkundige of mantelzorger om samen met de patiënt een plan op te stellen om het activiteitenniveau te verhogen. Het project Elke Beweging Telt beoogt activiteitenmonitors te implementeren in de CVA revalidatie. De afgelopen tijd zijn de activiteitenmonitors toegepast bij CVA patiënten in verschillende revalidatiefases, waaronder de chronische fase bij thuiswonende CVA- patiënten. Een eerste analyse van de resultaten laat zien dat de toepassing van activiteitenmonitors in vergelijking met andere revalidatiefases juist geschikt is bij chronische CVA-patiënten in de thuissituatie. De monitor draagt bij aan meer inzicht in hoeveel men beweegt, geeft handvatten voor wat zij kunnen doen om meer te bewegen en wanneer zij voldoende hebben bewogen. Activiteitenmonitors zouden in de toekomst ook kunnen worden ingezet bij andere ziektebeelden zoals diabetes mellitus, chronische pijn, COPD, revalidatie na totale knie of heup prothese, hartrevalidatie, reuma, oncologische revalidatie, spierziektes en obesitas. De uitdaging van dit moment is om deze technologie ook daadwerkelijk in de praktijk toe te gaan passen. Elke Beweging Telt heeft tot doel om het gebruik van activiteitenmonitors landelijk te implementeren bij CVA patiënten.

Japie Bakers – Hersencentrum UMCU – E: j.n.e.bakers@umcutrecht.nl – T: 088-7560918

Scroll To Top