donderdag , 21 maart 2019
Laatste nieuws

Brigitte Zonneveld, adjunct-directeur Markt en Consument, ministerie VWS

Ik vind het fijn om hier rechtstreeks zowel chronisch zieken als belangenverenigingen te horen spreken over participatie, zelfmanagement en eigen regie, en ook over de grenzen daaraan. Dat zijn zaken die voor de toekomst steeds belangrijker worden. Niet alleen omdat er decentralisaties zijn en er steeds meer naar de eerste lijn wordt gebracht, maar ook omdat wij als VWS willen kijken naar de patiënt als mens. Dat betekent dat het niet gaat om de ziekte, maar om hoe je participeert: of je kunt participeren en autonoom kan zijn.

Kwaliteit van leven is een heel belangrijk uitgangspunt voor het patiëntenbeleid, en ook dus voor het gezondheidsbeleid. Wij stimuleren de ontwikkeling van zorgstandaarden en het gebruik van zorgplannen die je met alle betrokkenen samen opstelt, waarbij gekeken wordt wie is het aanspreekpunt, wat is er geregeld, hoe is alles op elkaar afgestemd, wat is de rol van de huisarts.’’

Steeds meer mensen worden ouder, er komen meer chronische zieken. Daar moeten we goed mee omgaan, die moeten ook iets merken dat het beter wordt. Dat er fors wordt geïnvesteerd in verpleeghuizen, verbetering van kwaliteit van medewerkers in dagbesteding. Dus op heel veel fronten proberen wij goed te kijken naar wat doen we, en doen we dat goed.

We subsidiëren ook patiëntenorganisaties. Dat evalueren we nu. Doen we dat goed? Hoe onafhankelijk zijn ze? Hoe moet het met de financiering? Daar komt een brief over en dan gaan we daar volgend jaar verder over in gesprek. Ik spreek hier uit mijzelf en niet uit de minister. Wat ik zie, is dat we echt moeten gaan kijken wat decentralisatie, digitalisering, zelfmanagement, participatie vraagt van een patiënt, van de omgeving, van de werknemer, van de zorg en van de financiers van de zorg. Daar moeten we goed naar kijken en over discussiëren. En wat betekent dat voor de toekomst van de patiëntenorganisaties. De inspraak van de patiënt moet centraal blijven staan.’’

Hans Simons: 25 jaar beleid Brigitte Zonneveld (VWS) Robin Kok (Jongerenpanel Fonds NutsOhra) Hugo Heijmans: Ontwikkelingsgerichte zorg… Henk Smid: Wat moet er gebeuren… Presentaties Fotoimpressie

Scroll To Top